“Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bűnősségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.”

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Telefon

+36 1 413 7137

Cím

1065 Budapest,

Nagymező utca 3.

Irodai óráink

Hétfő – péntek: 

10:00 – 16:00

Telefon

+36 1 413 7137

Cím

1065 Budapest,

Nagymező utca 3.

Irodai óráink

Hétfő – péntek: 

10:00 – 16:00

Szolgáltatásaink

Igazságügyi szakértői szakvélemény készítése

Bíróság, hatóság, vagy közjegyzői kirendelés (határozat) alapján

Peres eljárást megelőző szakmai felkészítés

Mediáció jellegű tanácsadás mindkét fél jelenlétében, szintén egy esetleges igazságügyi- vagy magánszakértői vélemény lehetséges tartalmát előre jelezve.

Indokoltság

A Pp 303.§ (2) a) és 302.§ (4) Több bizonyító fél, illetve a bizonyító fél több ellenfele ugyanazon szakkérdés vonatkozásában csak egy magánszakértőt alkalmazhat.

Szolgáltatás

Az általunk vezetett beszélgetések során a Felek számára lehetőséget biztosítunk valamennyi érv és ellenérv kifejtésére, és olyan körülményeket teremtünk, mintha valóban a bíróságon hallanák a szakmai kérdésben kompetens szakértők véleményét.

Előnye

Gyors eljárás, amelynek során a Felek érzékelhetik, hogy van-e értelme bíróságra menni. A Felek számára idő és pénz megtakarítás, és szembesülés a valós szakmai helyzettel.

Szakmai konzultáció

A szolgáltatás azokban a polgári peres ügyekben hasznos, ahol a helyzet bonyolult és mindkét fél szempontjából lehet kedvező/kedvezőtlen kimenetele, valamint a közigazgatási perekben, ahol az előzetes eljárást követően korlátozott az igazságügyi szakértő igénybevétele.

Indokoltság

Pp (Polgári perrendtartás) 303.§ (2) szerint a magánszakértő a perben köteles a megbízója ellenfelét értesíteni a megbízás tárgyáról, a vizsgálandó kérdések köréről, az általa kitűzött helyszíni szemléről és vizsgálatról, valamint lehetővé tenni, hogy az ellenfél a megbízás tárgyára vonatkozó nyilatkozatát és lényeges észrevételeit előterjessze.

Szolgáltatás

Kizárólag peren kívül használható szakmai konzultáció, amely előrejelzi, modellezi, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok birtokában készülhet-e bizonyító erejű igazságügyi-, vagy magánszakértői vélemény. A törvény értelmében a Feleknek, – ha szakértőt vesznek igénybe – azt be kell jelenteniük a bíróságnak és az ellenérdekű másik félnek/feleknek, valamint a szakvéleményt kötelezően be kell csatolni a bizonyítékok közé. Ez adott helyzetben olyan helyzetet is eredményezhet, hogy az adott félre nem kedvező tartalmú szakvéleményt is továbbítania szükséges, ezáltal saját magát hozva nehezebb helyzetbe. Ez az előírás kockázatosabbá teszi a szakértő bevonását a peres eljárásba. A kínált szolgáltatás ezt a kockázatot csökkenti.

Előnye

Kedvezőtlen vélemény esetén a peres Fél nem von be szakértőt a perbe, ill. az előzetes szakértői információk alapján készítheti el az ügyvéd az érvelési stratégiáját. Kedvező vélemény esetén viszont hivatalosan is felkérhet szakértőt szakvélemény készítésére, a bíróság és az ellenérdekű fél tájékoztatása mellett.

Köztudomásúnak tekinthetőség megállapítása

Ügyvédeknek szóló szolgáltatás; annak vizsgálata, hogy indokolt volt-e a bíróság által köztudomásúnak tekinteni valamit, ami a peres Fél és ügyvédje szerint nem volt az.

A szakvélemény megállapításait primer és/vagy szekunder kutatási eredményekre alapozzuk.

Indokoltság

Pp 266.§ (2) és (3) A bíróság az általa köztudomásúnak tekintett és az olyan tényeket, amelyekről hivatalos tudomása van, akkor is figyelembe veszi, ha azokra a felek nem hivatkoztak. A (4) bek. ellenbizonyításra ad lehetőséget.

Szolgáltatás

Eljárási hiba fennállásának vizsgálata, azaz hogy egy hivatkozott állítás valóban köztudomású-e, vagy szakkérdés, melyhez igazságügyi szakértőt kellett volna kirendelni.

Magánszakértői szakvélemény készítése

Bármely személy, szervezet, vagy jogi képviselő felkérésére – meghatározott célú felhasználásra (pld.: peres eljárásban való felhasználás) – az ügyet érintő teljes dokumentáció birtokában a 2018. január 1-től érvényes törvényi előírások szerint szakvélemény készítése.

Igazságügyi szakértői szakvélemény készítése

Bíróság, hatóság, vagy közjegyzői kirendelés (határozat) alapján

Peres eljárást megelőző szakmai felkészítés

Mediáció jellegű tanácsadás mindkét fél jelenlétében, szintén egy esetleges igazságügyi- vagy magánszakértői vélemény lehetséges tartalmát előre jelezve.

Indokoltság

A Pp 303.§ (2) a) és 302.§ (4) Több bizonyító fél, illetve a bizonyító fél több ellenfele ugyanazon szakkérdés vonatkozásában csak egy magánszakértőt alkalmazhat.

Szolgáltatás

Az általunk vezetett beszélgetések során a Felek számára lehetőséget biztosítunk valamennyi érv és ellenérv kifejtésére, és olyan körülményeket teremtünk, mintha valóban a bíróságon hallanák a szakmai kérdésben kompetens szakértők véleményét.

Előnye

Gyors eljárás, amelynek során a Felek érzékelhetik, hogy van-e értelme bíróságra menni. A Felek számára idő és pénz megtakarítás, és szembesülés a valós szakmai helyzettel.

Szakmai konzultáció

A szolgáltatás azokban a polgári peres ügyekben hasznos, ahol a helyzet bonyolult és mindkét fél szempontjából lehet kedvező/kedvezőtlen kimenetele, valamint a közigazgatási perekben, ahol az előzetes eljárást követően korlátozott az igazságügyi szakértő igénybevétele.

Indokoltság

Pp (Polgári perrendtartás) 303.§ (2) szerint a magánszakértő a perben köteles a megbízója ellenfelét értesíteni a megbízás tárgyáról, a vizsgálandó kérdések köréről, az általa kitűzött helyszíni szemléről és vizsgálatról, valamint lehetővé tenni, hogy az ellenfél a megbízás tárgyára vonatkozó nyilatkozatát és lényeges észrevételeit előterjessze.

Szolgáltatás

Kizárólag peren kívül használható szakmai konzultáció, amely előrejelzi, modellezi, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok birtokában készülhet-e bizonyító erejű igazságügyi-, vagy magánszakértői vélemény. A törvény értelmében a Feleknek, – ha szakértőt vesznek igénybe – azt be kell jelenteniük a bíróságnak és az ellenérdekű másik félnek/feleknek, valamint a szakvéleményt kötelezően be kell csatolni a bizonyítékok közé. Ez adott helyzetben olyan helyzetet is eredményezhet, hogy az adott félre nem kedvező tartalmú szakvéleményt is továbbítania szükséges, ezáltal saját magát hozva nehezebb helyzetbe. Ez az előírás kockázatosabbá teszi a szakértő bevonását a peres eljárásba. A kínált szolgáltatás ezt a kockázatot csökkenti.

Előnye

Kedvezőtlen vélemény esetén a peres Fél nem von be szakértőt a perbe, ill. az előzetes szakértői információk alapján készítheti el az ügyvéd az érvelési stratégiáját. Kedvező vélemény esetén viszont hivatalosan is felkérhet szakértőt szakvélemény készítésére, a bíróság és az ellenérdekű fél tájékoztatása mellett.

Köztudomásúnak tekinthetőség megállapítása

Ügyvédeknek szóló szolgáltatás; annak vizsgálata, hogy indokolt volt-e a bíróság által köztudomásúnak tekinteni valamit, ami a peres Fél és ügyvédje szerint nem volt az.

A szakvélemény megállapításait primer és/vagy szekunder kutatási eredményekre alapozzuk.

Indokoltság

Pp 266.§ (2) és (3) A bíróság az általa köztudomásúnak tekintett és az olyan tényeket, amelyekről hivatalos tudomása van, akkor is figyelembe veszi, ha azokra a felek nem hivatkoztak. A (4) bek. ellenbizonyításra ad lehetőséget.

Szolgáltatás

Eljárási hiba fennállásának vizsgálata, azaz hogy egy hivatkozott állítás valóban köztudomású-e, vagy szakkérdés, melyhez igazságügyi szakértőt kellett volna kirendelni.

Magánszakértői szakvélemény készítése

Bármely személy, szervezet, vagy jogi képviselő felkérésére – meghatározott célú felhasználásra (pld.: peres eljárásban való felhasználás) – az ügyet érintő teljes dokumentáció birtokában a 2018. január 1-től érvényes törvényi előírások szerint szakvélemény készítése.

Igazságügyi & szakértői területeink

Az alábbi szakterületek tartoznak kompetenciáink közé, melyekkel kapcsolatosan polgári és büntető ügyekben is eljárunk.

Audiovizuális média

Public Relations

 • Internet (tartalomszolgáltatás, mérés, technológia)
 • Filmgyártás (játék-, dokumentációs-, reklámfilmek)
 • Rádiós tevékenység (műsorgyártás, tartalomszolgáltatás)
 • Televíziós tevékenység (műsorgyártás, tartalomszolgáltatás)
 • Belső pr (non-profit, profit)
 • Külső pr (non-profit, profit)
 • CSR
 • Lobbi
 • Stratégiai kommunikáció, -tervezés
 • Szponzoráció
 • Válságkommunikáció
 • Eseménytervezés és -szervezés

Marketing

Pályázatírás – pályázatértékelés (EU-s és szakmai is)

 • Marketingkommunikáció, reklám
 • Ár-érték vizsgálatok
 • Event marketing
 • Marketing- és piackutatás
 • Marketingstratégia
 • Pályázati munkák elvégzésének felügyelete
 • Elvégzett munkák auditálása

Kommunikációs és menedzsment tanácsadás

Írott és elektronikus sajtó

Szerzői és szomszédos jogok

Kiadói tevékenység – könyvkiadás

Igazságügyi & szakértői területeink

Az alábbi szakterületek tartoznak kompetenciáink közé, melyekkel kapcsolatosan polgári és büntető ügyekben is eljárunk.

Audiovizuális média

 • Internet (tartalomszolgáltatás, mérés, technológia)
 • Filmgyártás (játék-, dokumentációs-, reklámfilmek)
 • Rádiós tevékenység (műsorgyártás, tartalomszolgáltatás)
 • Televíziós tevékenység (műsorgyártás, tartalomszolgáltatás)

Public Relations

 • Belső pr (non-profit, profit)
 • Külső pr (non-profit, profit)
 • CSR
 • Lobbi
 • Stratégiai kommunikáció, -tervezés
 • Szponzoráció
 • Válságkommunikáció
 • Eseménytervezés és -szervezés

Marketing

 • Marketingkommunikáció, reklám
 • Ár-érték vizsgálatok
 • Event marketing
 • Marketing- és piackutatás
 • Marketingstratégia

Pályázatírás – pályázatértékelés (EU-s és szakmai is)

 • Pályázati munkák elvégzésének felügyelete
 • Elvégzett munkák auditálása

Kommunikációs és menedzsment tanácsadás

Írott és elektronikus sajtó

Szerzői és szomszédos jogok

Kiadói tevékenység – könyvkiadás

Szakértőink

Sárosi Péter Gábor

Sárosi Péter Gábor

Vezető igazságügyi szakértő

Sárosi Péter Tibor

Sárosi Péter Tibor

Pr szakértő, vezérigazgató

Bohnné Keleti Katalin

Bohnné Keleti Katalin

Igazságügyi marketing szakértő

Kolbe Tünde

Kolbe Tünde

Igazságügyi könyv-, adó- és járulékszakértő

Desics Péter

Desics Péter

Jogi tanácsadó

Kőrösi-Fehér Veronika

Kőrösi-Fehér Veronika

Igazságügyi kommunikációs szakértő

Általános Szerződési Feltételek

 Abiungo Szakértő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Általános adatok:

cégnév:                                                          Abiungo Szakértő Iroda Zrt.

székhely:                                                                    1065 Budapest, Nagymező u. 3.

cégjegyzék száma:                                       01-10-140709

szakértői nyilvántartási száma:                  009297

adószáma:                                                     27338205-2-42

bankszámlaszáma:                                      12010659 -01723595 -00100003

képviseli:                                                        Sárosi Péter vezérigazgató

honlapja:                                                        www.abiungo.hu

tel.:                                                                  +36 (1) 4 137 137

email:                                                              abiungo@abiungo.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) az Abiungo Szakértő Iroda Zrt.-t. (továbbiakban: Szakértő) magánszakértői tevékenységének végzésére irányuló megrendeléseire terjed ki. Jelen ÁSzF a megrendelésekkel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Az ÁSzF mindenkori hatályos változata megtalálható az Abiungo Szakértő Iroda Zrt. honlapján, illetve a társaság székhelyén.

 1. Magánszakértői tevékenység végzésére irányuló megrendeléshez egyedi “megrendelőlap” formanyomtatvány kitöltése szükséges.
 2. Szakértő magánszakértői vélemény elkészítésére irányuló felkérést akkor fogadhat el, ha az a hatóság/ok/tól származó feladatainak ellátását nem akadályozza és azzal nem összeférhetetlen.
 3. Szakértőt a magánszakértői vélemény szakmai tartalmával és elkészítésének körülményeit illetően a felkérő – a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályaitól eltérően – nem utasíthatja. (2016. évi XXIX tv. 52.§ 5. bek.)
 4. A Szakértő a magánszakértői vélemény elkészítése során a tevékenységére irányadó szakmai szabályok betartásával, a tevékenységével érintett személyek – különösen a Megrendelő – érdekeitől függetlenül, pártatlanul köteles eljárni. A Szakértő szakvéleményét a feltárt tények tárgyilagos értékelésével köteles kialakítani.
 5. *A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, okiratokat kísérőjegyzékkel Megrendelő átadja Szakértőnek – legkésőbb a “megrendelőlap” formanyomtatvány aláírásával egyidejűleg – és kijelöli képviselőjét, aki a teljesítéshez szükséges felvilágosításokat, információkat megadja, szükség esetén a szakvéleményezéssel érintett helyszínt bemutatja, ott biztosítja a helyszíni vizsgálatok lehetőségét, és részt vesz a vizsgálatokon. A Szakértő a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli.
  1. 1. Szakértő az átvett dokumentumokat (másolatokat) 10 naptári évig megőrzi.
 6. Szakértő kijelenti, hogy a szakértői feladat ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik. Tudomásul veszi, hogy a szakértői feladat teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy a szakvélemény a Megrendelőt szakszerűen tájékoztassa, illetőleg, hogy az a szerződésben meghatározott célra, rendeltetésszerűen felhasználható legyen.
 7. Szakértő felelőssége, hogy a meghatározott szakértői feladatát szakszerűen, kellő körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálati adatok és más bizonyítékok egybevetésével, a törvényes- és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el. Szakértő – Megrendelő beleegyezésével – a cél szerinti és a rendeltetésszerű teljesítéshez szükséges vizsgálatokhoz, speciális szakkérdések eldöntéséhez közreműködőket vehet igénybe, ezek teljesítéséért azonban Megrendelővel szemben úgy felel, mintha e feladatot saját maga végezte volna.
 8. Szakértő a szakértői feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, értesüléseket, bizonyítékokat és a szakvéleményt köteles titoktartással kezelni. A szakvéleményt, vagy azzal kapcsolatos megállapításokat harmadik személyekkel kizárólag a Megrendelő előzetes beleegyezésével közölheti. E kizáró feltétel alól kivétel a hatósági eljárás és a szigorú anonomitást biztosító módon történő szakmai oktatás/továbbképzés, szakirodalmi megjelentetés.
 9. *A szakvélemény szerzői joga az Abiungo Szakértő Iroda Zrt.-t, illetve a szakvéleményt aláíró Szakértő/ke/t illeti, azonban a szellemi tulajdonát képező szakvélemény felhasználásra korlátozott használati jogot ad a Megrendelőnek, amely kizárólag a megbízásban megnevezett és/vagy számmal megjelölt polgári peres eljárásban történő felhasználásához szükséges cselekményekre terjed ki. E körben – a szükséges mértékben – Megrendelő többszörözheti azt, azaz képfelvételt készíthet arról, számítógéppel vagy elektronikus adathordozón rögzítheti és a bíróságnak, illetve a perben álló feleknek átadhatja. A szakértő jelen szerződés aláírásától számított öt éves határozott időtartamra adja meg engedélyét Megrendelőnek azzal, hogy az öt év elteltét követően az engedély további öt évvel meghosszabodik, amennyiben a peres eljárás ezen időpontig jogerően nem zárul le. A szakvélemény más célú felhasználása, nyilvánosságra hozatala, vagy harmadik fél felé való átadása kizárólag a Szakértő írásos engedélyével történhet.
 10. A teljesítés helye Szakértő székhelye. A szolgáltatást Megrendelőnek, vagy kijelölt képviselőjének kezeihez történő közvetlen kézbesítéssel, az átvételt igazoló elismervény ellenében kell teljesíteni. A kézbesítés történhet ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján is, ez esetben a szolgáltatást a postára adás igazolható napjával teljesítettnek kell tekinteni.
 11. A szakértői munka díját a “megrendelőlap” formanyomtatvány aláírásakor előreutalással a Szakértő Raiffeisen Banknál vezetett, 12010659 -01723595 -00100003 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. A díj Szakértő számláján történő jóváírásának időpontjától kezdődik a teljesítésre megállapított határidő.
 12. Szakértő jogosult a teljesítéssel szükségszerűen felmerült, igazolt költségeit is elszámolni. A költségekre vonatkozóan részletezett számlát kell kiállítani és a teljesítés átvételét, elfogadását igazoló okiratokon felül a költségeket igazoló bizonylatokat is a számlához mellékelni kell. Ennek átadása az elkészült szakértői vélemény átadásával egyidejűleg történik.
 13. Felek mindegyike elállhat a megrendeléstől. Megrendelő köteles a Szakértő által a teljesítés érdekében már elvállalt kötelezettségekért helytállni, és köteles Szakértőt az addig végzett, igazolt munkája ellenértéke és felmerült költségei erejéig kártalanítani. Szakértőnek – felmondása esetén – lehetővé kell tennie, hogy Megrendelő a tárgyat érintő feladat ellátásáról gondoskodhassék.
 14. Az ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései, továbbá a szakértői tevékenység gyakorlását szabályozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.
 1. május 7. (*módosítva 2018. 08. 21.)

Irodánk megközelíthetősége

Irodánk a “Pesti Broadway”-ként is emlegetett Nagymező utcában található. Könnyedén megközelíthető autóval vagy közösségi közlekedéssel.

Koordináták:

47°30’09.7″N 19°03’41.9″E

Közösségi közlekedés:

 • 105-ös autóbusz és M1-es metró: Opera M megálló,
 • 78-as trolibusz: Andrássy út (Opera M) megálló,
 • 4-6 villamos: Király utca vagy Oktogon M

Abiungo Szakértő Iroda